Skip site news

Site news

Picture of Ms.Kanamon Suwantada
อาจารย์กัญจน์อมล ออกทริปประชาสัมพันธ์สาขา ภาคอีสานใต้
by Ms.Kanamon Suwantada - Tuesday, 19 June 2018, 9:55 PM
 

อาจารย์กัญจน์อมล สุวรรณธาดา และ นักศึกษาและคณาจารย์จากทุกสาขา ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกเดินทางประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ ในเขตจังหวัดภาคอีสานใต้ได้แก่นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์และ ชัยภูมิ ในวันที่ 11 ถึง 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

Read the rest of this topic
(215 words)
 
Picture of Ms.Kanamon Suwantada
โครงการพัฒนาและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Fast Track)
by Ms.Kanamon Suwantada - Wednesday, 14 March 2018, 1:02 PM
 

เวลา 9.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2561 อธิการบดีมอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Fast Track) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน รวมถึงแนวทางการจ...

Read the rest of this topic
(371 words)
 
Picture of Ms.Kanamon Suwantada
Wine Workshop
by Ms.Kanamon Suwantada - Wednesday, 31 January 2018, 10:17 AM
 

เมื่ิอวันที่ 30 มกราคม 2561 อาจารย์กัญจน์อมล สุวรรณธาดา 

จัด workshop การให้ความรู้เรื่องไวน์ และการฝึกการเปิดขวดแบบสากล การรินไวน์ที่ถูกต้อง รวมทั้งการวิเคราะห์กลิ่นรสของไวน์

วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของไวน์และประเมินคุณภาพเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องไวน์และเกิดความ...

Read the rest of this topic
(420 words)