Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
การแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2559
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Wednesday, 29 March 2017, 4:42 PM
 

วันที่ 26 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ในการเข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2559 "น้อมเกล้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9" ณ สนามกีฬาเทพหัสดิน กรุงเทพมหานคร