Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมประชุมหารือมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการบินพร้อมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Monday, 15 May 2017, 10:12 AM
 

          เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ได้เข้าร่วมประชุมหารือมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการบิน โดยมี ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบินคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมหารือครั้งนี้ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าประเมินในสาขาวิชาชีพการบิน เพื่อสร้างความเข้าใจในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพการบินอีกด้วย