Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
วิทยาลัยนานาชาติ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 14
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Thursday, 22 June 2017, 1:31 PM
 

          เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก้าวสู่ความเจริญเติบโตสู่ปีที่ 14 โดยได้มีการจัดการทำบุญถวายสังฆทานพร้อมถวายภัตตาหารเช้า และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดป่าศรีถาวร คลองโยง ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยนานาชาติ