Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
วิทยาลัยนานาชาติ ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในวาระเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Thursday, 21 September 2017, 1:32 PM
 

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ พร้อมผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ทำการต้อนรับนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ชั้น 2 ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายกร ทัพพะรังสี ได้เข้าประชุมกับผู้บริหารและคณาจารย์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงและเสริมส่วนต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเชิงธุรกิจ " biz Convenience Store" และชมห้องเรียนเพื่อดูการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ รวมถึงได้พูดคุยกับนักศึกษาของวิทยาลัยอีกด้วย