Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
วิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรม KM SSRU SHARE & LEARN ปี 2560 พร้อมรับรางวัลแบบอย่างที่ดี (Good Practice)
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Thursday, 21 September 2017, 1:34 PM
 

     วันที่  12 กันยายน 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ , รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมสมาชิกในกลุ่ม KM ได้เข้าร่วมกิจกรรม KM SSRU SHARE & LEARN ปี 2560 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการตัดริบบิ้นและกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ในช่วงพิธีมอบรางวัล กลุ่ม KM ของวิทยาลัยนานาชาติได้เข้ารับรางวัลแบบอย่างที่ดี (Good Practice) พร้อมได้รับเกียรติบัตร KM SSRU SHARE & LEARN ปี 2560 ทางวิทยาลัยนานาชาติต้องขอแสดงความยินดีกับกลุ่ม KM ที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ด้วย