Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
งาน "เดิน-วิ่งการกุศล วิชัยเวชมินิมาราธอน ครั้งที่ 2"
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Friday, 9 March 2018, 9:00 AM
 

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมงาน "เดิน-วิ่งการกุศล วิชัยเวชมินิมาราธอน ครั้งที่ 2" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเริ่ม เดิน-วิ่ง ในเวลา 04.30 น. ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์กับสังคมด้วยกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จังหวัดนครปฐม