Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
จัดประชุมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Metropolitan University of Prague สาธารณรัฐเช็ก)
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Friday, 23 March 2018, 9:47 AM
 

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Metropolitan University of Prague สาธารณรัฐเช็ก) ณ ชั้น 2 ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ โดยประชุมเกี่ยวการการเตรียมความพร้อมและการเตรียมตัวในการเดินทางของนักศึกษาก่อนไป อีกทั้งเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านรายวิชาที่จะเรียน โดยนักศึกษาจำนวน 3 คน จะเดินทางไปแลกเปลี่ยน ในช่วงวันที่ 26 มีนาคม  ถึง 28 ธันวาคม 2561 ที่จะถึงอันใกล้อีกด้วย