Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
Jab Fair 2017
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Tuesday, 14 March 2017, 11:31 AM
 

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี เป็นประธานเปิดงาน SSRUIC Job Fair 2017 "งานหาคน คนหางาน 2017 ครั้งที่2" ร่วมกับบริษัท Job BKK ในงานมีผู้ประกอบการจากหลายบริษัทฯ เข้าร่วมงานในครั้ง โดยเปิดโอกาศให้ให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกได้เรียนรู้ หางานตรงสายที่เรียน ให้สามารถวางแผนอนาคตของการเรียนได้ มีนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างคับครั่ง ณ.วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม