Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Friday, 10 November 2017, 1:19 PM
 

          วันที่ 10 พฤศจิกายน2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  เนื่องในวันคล้ายวันวันพระราชสมภพครบรอบ 157 ปี   ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เป็นประธานในพิธี   พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ  ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ  เข้าร่วมพิธี  ณ  ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา