Skip site news

  Site News

  Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
  The 1st Management Leadership Development in Yangon, Myanmar
  by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Thursday, 23 August 2018, 3:27 PM
   

            ในวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมงาน Support for Capacity Building of the Greater Mekong Sub-Region University Consortium(GMS-UC) : The 1st Management Leadership Development Workshop  ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า


   
  Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
  International Academic Multidisciplinary Research Conference in Helsinki, Finland
  by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Thursday, 23 August 2018, 3:15 PM
   

            วันที่ 7 – 12 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Academic Multidisciplinary Research Conference ณ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์


   
  Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่ไทยแลนด์ 4.0"
  by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Wednesday, 11 July 2018, 4:16 PM
   
            ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 256 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่ไทยแลนด์ 4.0" ให้กับผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูผู้สอนว...
  Read the rest of this topic
  (927 words)
   
  Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
  เข้าร่วมโครงการความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากาศ ในงานโครงการ "Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน"
  by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Thursday, 21 June 2018, 4:14 PM
   

            วันที่ 20 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ทักษิณา บุญบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และคณาจารย์จากสาขาธุรกิจการบิน และสาขาการจัดการโรงแรม ได้จัดบูธให้ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยใ...

  Read the rest of this topic
  (562 words)
   
  Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรนภัทร กันแก้ว ในการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
  by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Friday, 23 March 2018, 1:08 PM
   

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  ได้มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรนภัทร กันแก้ว อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการบิน ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่ว...

  Read the rest of this topic
  (428 words)
   
  Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
  จัดประชุมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Metropolitan University of Prague สาธารณรัฐเช็ก)
  by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Friday, 23 March 2018, 9:47 AM
   

            เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Metropolitan University of Prague สาธารณรัฐเช็ก) ณ ชั้น 2 ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ โดยประชุมเกี่ยวกา...

  Read the rest of this topic
  (448 words)
   
  Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
  จัดอบรมการใช้โปรแกรม Data Analysis with Fathom ในการพัฒนางานวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
  by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Friday, 9 March 2018, 9:27 AM
   

  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมการใช้โปรแกรม Data Analysis with Fathom ในการพัฒนางานวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ณ ชั้น 2 ห้อง 211 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งในการอบรมนี้บุคลากรของวิทยาลัยได้เรี...

  Read the rest of this topic
  (407 words)
   
  Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
  งาน "เดิน-วิ่งการกุศล วิชัยเวชมินิมาราธอน ครั้งที่ 2"
  by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Friday, 9 March 2018, 9:00 AM
   

            เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมงาน "เดิน-วิ่งการกุศล วิชัยเวชมินิมาราธอน ครั้งที่ 2" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ...

  Read the rest of this topic
  (487 words)
   
  Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
  พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
  by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Friday, 10 November 2017, 1:19 PM
   

            วันที่ 10 พฤศจิกายน2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  เนื่องในวันคล้ายวันวันพระราชสมภพครบรอบ 157 ปี   ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   โดยมีรองศาสตร...

  Read the rest of this topic
  (523 words)
   
  Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
  ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Friday, 10 November 2017, 8:59 AM
   

            ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร. กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมคณาจารย์ ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะโดย ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่าย...

  Read the rest of this topic
  (640 words)