Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
เข้าร่วมโครงการความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากาศ ในงานโครงการ "Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน"
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Thursday, 21 June 2018, 4:14 PM
 

          วันที่ 20 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ทักษิณา บุญบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และคณาจารย์จากสาขาธุรกิจการบิน และสาขาการจัดการโรงแรม ได้จัดบูธให้ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากาศ ในงานโครงการ "Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน" ณ ห้องประชุม จอมพลป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน โดยในงานนี้มีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการเปิดงาน และได้ให้เกียรติเข้าชมการสาธิตความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากาศ จากนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา