Site News

 
 
Picture of Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรนภัทร กันแก้ว ในการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
by Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree - Friday, 23 March 2018, 1:08 PM
 

        เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  ได้มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรนภัทร กันแก้ว อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการบิน ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ พร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นความสำเร็จในครั้งนี้ โดยได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา